overig

Wat betekent WP bij zonnepanelen? WP, KWP en KWH.

In de afgelopen jaren zijn zonnepanelen steeds populairder geworden als een duurzame en milieuvriendelijke bron van elektriciteit. Maar wat betekenen al die termen zoals "Wp", "kWp" en "kWh" eigenlijk? Hoeveel energie kunnen zonnepanelen produceren en welke factoren beïnvloeden hun prestaties?

Wat is Wp?

In de context van zonnepanelen verwijst "wp" naar "Wattpiek" (Wp). Wattpiek is een meeteenheid die wordt gebruikt om het vermogen of de capaciteit van een zonnepaneel aan te geven. Het geeft aan hoeveel elektrisch vermogen een zonnepaneel kan leveren onder standaardtestomstandigheden.

Standaardtestomstandigheden (STC) omvatten een instraling van 1000 watt per vierkante meter, een celtemperatuur van 25 graden Celsius en een atmosferische massa van 1,5. Onder deze omstandigheden wordt het maximale vermogen gegenereerd dat een zonnepaneel kan leveren.

Dus, als u bijvoorbeeld een zonnepaneel hebt met een vermogen van 300 Wp, betekent dit dat het paneel onder standaardtestomstandigheden 300 watt aan elektrisch vermogen kan produceren.

Hoeveel Wp per zonnepaneel?

Het vermogen van zonnepanelen kan variëren, afhankelijk van het type paneel, de fabrikant en de grootte van het paneel. Over het algemeen varieert het vermogen van zonnepanelen momenteel tussen de 250 Wp en 400 Wp per paneel.

Er zijn echter ook zonnepanelen beschikbaar met hogere vermogens, zoals panelen met een vermogen van 450 Wp of zelfs hoger.

Het is belangrijk op te merken dat het vermogen van een zonnepaneel niet het enige criterium is om de geschiktheid ervan te beoordelen. Andere factoren, zoals de efficiëntie van het paneel, de duurzaamheid, de garantie en de prijs, moeten ook in overweging worden genomen bij het selecteren van zonnepanelen voor een specifieke toepassing.

Wat is kWp?

Bij zonnepanelen verwijst "kWp" naar "kilowattpiek". Kilowattpiek is een eenheid die wordt gebruikt om het totale vermogen van een zonne-energiesysteem aan te geven. Het geeft het maximale elektrische vermogen aan dat het systeem kan produceren onder standaardtestomstandigheden.

Net als bij "Wp" (Wattpiek) wordt de term "kWp" gebruikt om aan te geven hoeveel vermogen een zonne-energiesysteem kan genereren bij optimale omstandigheden. Het geeft de maximale energie-output aan die het systeem kan leveren. Eén kWp staat gelijk aan 1000 Wp.

Wat is KWH?

Bij zonnepanelen verwijst "kWh" naar "kilowattuur". Kilowattuur is een eenheid van energie en wordt gebruikt om de hoeveelheid elektriciteit aan te duiden die wordt geproduceerd of verbruikt over een bepaalde periode.

In het geval van zonnepanelen geeft kilowattuur aan hoeveel elektriciteit een zonne-energiesysteem heeft gegenereerd gedurende een bepaalde tijd, meestal gemeten op maandelijkse of jaarlijkse basis. Het is de eenheid die wordt gebruikt op de elektriciteitsrekening om het energieverbruik aan te geven.

Bijvoorbeeld, als u zonnepanelen een totale productie hebben van 500 kWh gedurende een maand, betekent dit dat uw zonne-energiesysteem in die periode 500 kilowattuur aan elektriciteit heeft opgewekt.

Hoeveel KWH leveren uw zonnepanelen?

Om te bepalen hoeveel kilowattuur (kWh) je zonnepanelen kunnen leveren, zijn er verschillende factoren die in overweging moeten worden genomen:

  • Vermogen van de zonnepanelen: Het totale vermogen van je zonnepanelen, uitgedrukt in kilowattpiek (kWp), speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de potentiële energieopbrengst. Hoe hoger het vermogen van je zonnepanelen, hoe meer elektriciteit ze kunnen genereren.
  • Locatie en oriëntatie: De geografische locatie van je zonnepanelen beïnvloedt de hoeveelheid zonlicht die ze ontvangen. E
  • Seizoen en klimaat: De energieopbrengst van zonnepanelen varieert gedurende het jaar en is afhankelijk van de seizoenen en het klimaat.
  • Schaduw en obstruerende objecten: Schaduw op zonnepanelen kan de energieopbrengst verminderen.

In Nederland kan in over het algemeen gesteld worden dat 1 Wp een opbrengst heeft van circa 0,85 kWh per jaar. In het westen van Nederland zijn meer zonne-uren en daarom is daar de factor hoger dan 0,85. In het oosten is dit iets lager.

Aan de hand van deze factor kunt u gemakkelijk uw energieverbruik omrekenen van Wp naar kWh door de volgende formule toe te passen:

(Wp van het zonnepaneel) x (de instralingsfactor voor Nederland van gemiddeld 0,85)

Meer info nodig? Vraag het ABC Zonnepanelen

Wilt u meer weten over het vermogen van uw zonnepanelen of weet u niet hoeveel Wp uw zonnepanelen produceren? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk. Bij ABC Zonnepanelen helpen wij u graag! U kunt ons bereiken via info@abczonnepanelen.nl.