overig

Zijn er fiscale voordelen voor ondernemers in 2023?

Er zijn op dit moment diverse fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals elektrische auto’s. De bekendste zijn De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek biedt de mogelijkheid om uw fiscale winst te verlagen. Tot 45% van het investeringsbedrag kan in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en de milieueffecten.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen geeft u de mogelijkheid om de investering in elektrische auto’s en laadpalen op een willekeurig moment af te schrijven. De afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller af te schrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in het jaar van afschrijving. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

Combinatie van de MIA en VAMIL

Alhoewel het twee verschillende regelingen zijn worden ze vaak gecombineerd. Dit komt omdat de regelingen gebruik maken van dezelfde lijst, de zogenaamde Milieulijst. Enkel bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Ieder jaar verschijnt er een nieuwe Milieulijst op de website van RVO. Klik hier om de milieulijst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te bekijken. 

Voorwaarden MIA En VAMIL

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruik maken van de MIA en VAMIL. Wel moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst gepubliceerd op het RVO;
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
  • De investering moet betrekking hebben op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel;
  • Het bedrag van de milieu-investering moet minimaal € 2.500 zijn per bedrijfsmiddel;
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel niet zowel een energie-investeringsaftrek als een milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Op de website van het RVO vindt u alle informatie over de voorwaarden.

Hoe maakt u gebruik van de milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen?

  1. Meld de investering binnen 3 maanden bij de RVO;
  2. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de RVO. Bewaar deze bij uw boekhouding;
  3. U verwerkt de milieu-investeringsaftrek of de Willekeurige afschrijving milieu-investering in uw aangifte op basis van het bericht van de RVO. De belastingdienst beslist uiteindelijk en die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van de RVO.  Mocht u het bericht van de RVO pas ontvangen na de aangifte dan kunt u een aangepaste aangifte indienen.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)

Koopt u één of meerdere emissie loze bedrijfsauto’s dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u op de website van de Rijksoverheid.

PBM-vrijstelling

Elektrische auto’s (volledig elektrisch) zijn vrijgesteld van de belasting voor personenauto’s en motorrijwielen (PBM). Bekijk nu de website van de belastingdienst voor meer informatie en het overzicht van de PBM-vrijstelling situaties.

MRB-vrijstelling

Volledig elektrische auto’s moeten ook geen motorrijtuigenbelasting betalen in Nederland. Wanneer uw elektrische auto een CO2- uitstoot heeft van 1 tot 50 gram per kilometer geldt een halftarief. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van de belastingdienst.

Verlaagd belastingtarief laadpalen

Tijdelijk geldt er een verlaging van de energiebelasting voor openbare laadpalen met een vaste aansluiting. Het tarief over de eerste 10.000 kWh, de eerste schijf, die wordt geleverd aan een elektrisch voertuig is verlaagd tot het tarief uit de 2de schijf. Bekijk hier de tarieven.

ABC zonnepanelen adviseert u graag

Er zijn verschillende fiscale regelen voor de aanschaf van een elektrische auto en de daarbij behorende laadpalen. Laat u adviseren door ABC Zonnepanelen. Wij helpen u graag! Stuur uw vraag per mail naar info@abczonnepanelen.nl.