overig

Het verschil tussen gewoon laden en snel laden

‘Snelladen’ en ‘gewoon laden’, openbaar en private laadstations, allemaal termen die gebruikt worden bij het opladen van elektrische auto’s. Als verkooppunt van laadstations lichten we graag de verschillen in laadstations en de verschillende manieren van opladen toe zodat u het juiste laadstation kiest.

Het opladen van uw elektrische auto

De accu van een elektrische of hybride auto moet opgeladen worden. Dit kan door de laadkabel van de auto aan te sluiten op een laadpaal. Dit kan uw eigen laadstation zijn of een openbare laadpaal. Hoe snel de auto opgeladen is kan behoorlijk verschillen en hangt van meerdere factoren af. We maken onderscheid tussen ‘snelladen’ en ‘gewoon laden’.

Gewoon laden

Onder gewoon laden verstaan we het opladen van uw elektrische auto via een AC-laadpaal. Een AC-laadpaal heeft een maximaal vermogen van 22 kWh en laad de auto volledig op in 5 tot 10 uur. De meeste laadstations zijn geschikt voor het gewoon laden van de elektrische wagen.

Snel laden

De auto opladen binnen een tijdsbestek van 30 minuten tot een uur heet snelladen. Snelladen kan enkel via een DC-laadpaal. Een DC-laadpaal heeft een maximaal vermogen van 43 kWh.